[Openswan Users] 2.3.0. install problems

Dennis Nilsson dns at top-toy.dk
Mon Feb 7 14:28:53 CET 2005


my network stop working when i install 2.3.0

if i use 2.2.0 it works fine.-- 
 	Med venlig hilsen
TOP-TOY A/S

 	*Dennis Nilsson* 	 	Telefon 	 	4616 3858 	 
 	IT-Systemudvikler 	 	Fax 	 	4616 3681 	 

	
 	Best regards
TOP-TOY A/S

 	*Dennis Nilsson* 	 	Phone 	 	+45 4616 3858 	 
 	IT-Systemdeveloper 	 	Facsimile 	 	+45 4616 3681 	 


_______________
Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig 
information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. 
Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende 
eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er 
fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller 
it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget 
ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået 
i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.
_______________
Please note that this message may contain confidential information. If 
you have received this message by mistake, please inform the sender of 
the mistake by sending a reply, then delete the message from your system 
without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from 
viruses and other errors that might affect the computer or IT system 
where it is received and read, the recipient opens the message at his or 
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising 
from the receipt or use of this message.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.openswan.org/pipermail/users/attachments/20050207/afc58057/attachment.htm


More information about the Users mailing list