[Openswan Users] multiple start on openswan 2.6.37

Vincent Tamet vincent.tamet at ilimit.net
Mon May 7 04:34:46 EDT 2012


Hi,
Maybe because you have "auto=start" in the %default.
Have a look for "auto=" options and add one in the sample2 for example.
best regards

----- Mail original -----
De: "Ozai" <ozai.tien at gmail.com>
À: users at openswan.org
Envoyé: Lundi 7 Mai 2012 09:25:39
Objet: [Openswan Users] multiple start on openswan 2.6.37
Dear Sirs, 

I merged the openswan(2.6.37) into embedded linux(2.6.30 mips).The IPsec tunnel could work fine.One question:p lease see my ipsec.conf configuration as below.If I type 'ipsec setup start',the connname 'sample1' and 'sample2' will be started simultaneously.How could I only start one connname?thank's. 

Best Regards, 
Ozai 

# cat ipsec.conf 

config setup 
dumpdir=/var/run/pluto/ 
interfaces=ipsec0=ppp0.1 
oe=off 
protostack=klips 

conn %default 
keyexchange=ike 
ike=3des-md5-modp1024 
esp=3des-md5 
auth=esp 
type=tunnel 
authby=secret 
auto=start 

conn sample1 
left=111.243.154.145 
leftsubnet=192.168.1.0/24 
right=111.243.154.196 
rightsubnet=192.168.2.0/24 


conn sample2 
left=111.243.154.145 
leftsubnet=192.168.1.0/24 
right=111.243.152.134 
rightsubnet=192.168.3.0/24 

Best Regards, 
Ozai 
_______________________________________________
Users at lists.openswan.org
https://lists.openswan.org/mailman/listinfo/users
Micropayments: https://flattr.com/thing/38387/IPsec-for-Linux-made-easy
Building and Integrating Virtual Private Networks with Openswan:
http://www.amazon.com/gp/product/1904811256/104-3099591-2946327?n=283155

-- 
i l i m i t . . .
Vincent Tamet
vincent.tamet at ilimit.net

ÀREA Infraestructures i Connectivitat
0034 937 333 375
VOLTA 1, 5è
08224 TERRASSA.BCN
La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL.En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat d´ILIMIT COMUNICACIONS,S.L. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres novetats comercials. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: C/ VOLTA, 1 5è, 08224 TERRASSA (BARCELONA).En compliment de la Llei 34/2002 d´11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info at ilimit.cat. 


More information about the Users mailing list